ข่าวสาร

 

 


 

3bb

บริการล่าสุด ของ หอพักภูฟ้าเพลสได้เปิดให้บริการ CyberPoint Wi-Fi สัญญาณอินเทอรเน็ตไร้สายความเร็วสูงของ 3BB Hotspot ทั่วทั้งหอพักแล้ว สามารถติดต่อขอซื้อ account ได้ที่เคาน์เตอร์หอพักภูฟ้าเพลส
***อีกทั้งคุณสามารถนำรหัส Username & Password ไปใช้กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงของ 3BB Hotspot กว่า 50,000 จุดทั่วประเทศได้
ราคา แพคเกจ 
รายเดือนราคา 300 บาท ใช้งานได้ 30 วัน
รายสัปดาห์ราคา 150 บาท ใช้งานได้ 7 วัน
รายวันราคา 100 บาท ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง